Головна

Українська ідея І. Франка

(реферат з політології)

Вступ ... 3
1. Життєвий і творчий шлях І.Я. Франка ... 4
2. Проблематика основних художніх творів І. Франка ... 8
3. Українська ідея у творчості І. Франка ... 10
Висновки ... 18
Література ... 19

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Українська ідея І. Франка"

Реферат "Українська ідея І. Франка" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Українська ідея І. Франка", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Предмет та об'єкт соціології.    Досвід свідомості як предмет філософського дослідження.    Юридичні конфлікти в господарських відносинах та їх вирішення.    Фізіологія збудливих тканин.    Поняття шкільної психологія дезадаптації.    Соціальна допомога дітям в епоху античності.    Особливості лікувально-оздоровчих заходів для дітей і студентів групи ризику.    Адаптація до фізичних навантажень.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Поняття та сутність інституціоналізації

Теоретичні засади дослідження поняття та сутності інституціоналізації. Інституціоналізація як соціальний феномен. Процес інституціоналізації і розвиток інститутів. Інституціональний підхід у структурній соціології. Аналіз особливостей процесу інституціоналізації. Соціальні інститути як елементи інституціоналізації, їх ознаки. Види та функції соціальних інститутів. Інституціональний вимір громадянського суспільства.