Головна

Українські політичні сили напередодні Першої Світової війни

(реферат з історії)

Вступ ... 3
1. Загальна характеристика українського політичного життя напередодні І Світової війни ... 4
2. Революційна українська партія (РУП) ... 6
3. Інші політичні сили України ... 9
Висновки ... 14
Література ... 15

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Українські політичні сили напередодні Першої Світової війни"

Реферат "Українські політичні сили напередодні Першої Світової війни" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Українські політичні сили напередодні Першої Світової війни", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Логічний вивід. мова і основні правила виводу логіки висловлювань.    Виникнення теорії сучасної демократії.    Розробка німецьким політологом М. Вебером проблем влади і "раціональної бюрократії".    Становище Української Православної церкви в період козацтва.    Соціальна теорія особистості.    Рух як спосіб буття матерії.    Кір.    Суть процесу самовиховання.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Роль шкал у виборі конкретних процедур аналізу даних

Первинне вимірювання (квантифікація) соціальних характеристик. Конструювання еталона вимірювання - шкали. Способи перевірки процедури первинного вимірювання на надійність. Загальна характеристика шкал. Проста номінальна шкала. Частково впорядкована шкала. Порядкова шкала. Метричні шкали. Метрична шкала рівних інтервалів. Шкала пропорційних оцінок. Чотири найважливіших обмеження квантифікації первинних соціальних характеристик.