Головна

Функціональна діагностика центральної нервової системи

(реферат з медицини)

Вступ ... 3
1. Методи томографічного дослідження мозку ... 4
2. Електроенцефалографія ... 5
3. Магнітоенцефалографія ... 11
4. Позитронно-емісійна томографія мозку ... 12
5. Метод магнітно-резонансної томографії ... 12
6. Термоенцефалоскопія ... 13
Література ... 14

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Функціональна діагностика центральної нервової системи"

Реферат "Функціональна діагностика центральної нервової системи" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Функціональна діагностика центральної нервової системи", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Види технічних засобів. Мета їх застосування у фізичній реабілітації хворих.    Перша допомога на змаганнях зі спортивних єдиноборств.    Роль цивільної оборони у надзвичайних ситуаціях.    Аналіз екологічної інформативності різних матеріалів космічної фотозйомки.    Найпоширеніші типи охоронних природних територій.    Типи та сучасна мережа економічних районів.    Геній як категорія естетики романтизму.    Культура Галичини і Волині міжвоєнного періоду.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Архівація даних та програми архівації

Поняття стискування даних та програмні засоби стискування даних. Стискування даних засобами Windows. Середовище та програма-архіватор WinRAR. Видобування файлів та архівація файлів за допомогою середовища WinRAR. Основні параметри архіватора WinRAR. Інтерфейс WinRAR. Інші програми архівації даних. Програми архівації для DOS - PKZIP/PKUNZIP, а також її аналог для Windows - WinZip. Програми PKZIP/PKUNZIP. Програма WinZip. 7-Zip. Порівняльна характеристика результатів роботи різних програм-архіваторів.