Головна

Функції мови і мовна культура

(реферат з педагогіки)

1. Вступ ... 3
1.1. Критичний огляд літератури ... 3
1.2. Мета і завдання курсової роботи ... 5
2. Функції мови і мовна культура ... 6
2.1. Мова як засіб спілкування ... 6
2.2. Функції мови ... 9
2.3. Мова як ознака нації ... 13
2.4. Лінгводидактичні та культурологічні чинники формування культури мовлення ... 16
2.5. Формування культури спілкування - одна із важливих проблем навчання рідної мови в школі ... 21
Висновки ... 28
Список використаної літератури ... 30

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Функції мови і мовна культура"

Реферат "Функції мови і мовна культура" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Функції мови і мовна культура", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Лікувальна фізична культура для хворих із захворюваннями периферичних судин.    Забруднення середовища.    Київ. Сучасне місто. Столиця України.    Забруднення атмосфери рухомими транспортними засобами.    Техногенні джерела іонізуючого, електромагнітного та віброакустичного випромінювання.    Спортивний пішохідний туризм.    Охорона державної таємниці.    Причини і наслідки розпаду Київської Русі.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Файлова система mac os x

Коротко про Mac OS X. Файлове дерево. Структура зберігання інформації на магнітних дисках. Шлях до файла. Форматування дисків. Дискові томи. Посилання на файли. Структура файлової системи. Домени (Domains). Домени User, Local, Network, System. Домени System і Local. Домен Network. Домен User. Параметри об'єктів файлової системи.