Головна

Функції опитування громадської думки

(реферат з політології)

Вступ ... 3
1. Сутність громадської думки ... 4
2. Дослідження громадської думки ... 5
3. Особливості і функції опитування громадської думки ... 8
3.1. Види опитувань громадської думки ... 9
3.2. Функції опитувань громадської думки ... 10
3.3. Групові інтерв'ю. Фокус-групи ... 11
Висновки ... 14
Література ... 15

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Функції опитування громадської думки"

Реферат "Функції опитування громадської думки" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Функції опитування громадської думки", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Розвиток соціологічної думки в Україні на сучасному етапі.    Матерія як філософська категорія. Форми руху матерії.    Біомеханічні властивості біологічних тканин і рідин тіла людини.    Харчування, його роль у профілактиці серцево-судинних хвороб.    Психологія розумово відсталого школяра.    Соціально-педагогічні проблеми розвитку особистості на сучасному етапі.    Проведення оздоровчих тренувань з плавання в умовах постійного проживання в радіоактивно забруднених регіонах.    Вікова динаміка розвитку м'язів.   

© 2012-2020  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Соціологічна концепція суспільства ризику

Теоретичні засади дослідження соціологічної концепції "суспільства ризику". Ризик як соціальне явище. Соціологічна концепція "суспільства ризику": еволюція, типологія та ознаки ризиків. Структура ризиків. Суб'єктивний ризик та його формування. Аналіз особливостей соціологічної концепції "суспільства ризику" в Україні. Україна в контексті соціології ризику. Ризики українського суспільства. Чорнобильська детермінанта суспільства ризику.