Головна

Філософія екзистенціалізму

(реферат з філософії)

Вступ ... 3
1. Історичні передумови виникнення екзистенціалізму та його різновидності ... 3
2. Основні ідеї та принципи екзистенціалізму ... 5
3. Людина в умовах відчуження соціальних криз та граничних ситуацій ... 13
Висновок ... 18
Література ... 20

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Філософія екзистенціалізму"

Реферат "Філософія екзистенціалізму" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Філософія екзистенціалізму", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Рух опору в Італії у 1943-1945 роках.    Модернізм як специфічний культурний феномен хх століття (авангардизм, сюрреалізм, абстракціонізм, кубізм, дадаїзм, футуризм).    Логіка висловлювань.    Влада і мораль.    Соціальна політика і соціальний захист населення України.    Заключна частина промови. Систематизація матеріалів і письмова підготовка промови.    Соціальні механізми регуляції девіантної поведінки в українському суспільстві.    Філософія Фіхте.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Успішність спілкування

Фактори досягнення успішного спілкування. Поняття, критерії та рівні успішності спілкування. Комунікабельність, контактність, комунікативна успішність. Стиль спілкування як фактор його успіху. Спрямованість особистості і стиль спілкування. Емпіричне дослідження. Мета дослідження, підбір методик. Характеристика вибірки. Статистичний та якісний аналіз отриманих результатів.