Головна

Історія соціології

(реферат з соціології)

Вступ ... 3
1. Протосоціологічний період ... 3
1.1. Протосоціологічні погляди античних мислителів ... 4
1.2. Протосоціологічні погляди в середньовіччі ... 6
1.3. Протосоціологічні погляди доби Відродження ... 7
1.4. Протосоціологічні погляди епохи Просвітництва ... 9
2. Класичний період у розвитку світової соціології ... 13
2. Соціологічна думка та соціологія в Україні ... 16
2.1. Зародження і розвиток соціологічної думки ... 16
2.2. Початок української соціології ... 18
2.3. Розвиток вітчизняної соціології у XX ст ... 20
3. Основні школи та концептуальні напрями сучасної західної соціології ... 23
3.1. Функціоналізм ... 23
3.2. Структурно-функціональний аналіз як теорія суспільства ... 23
3.3. Теорії соціального конфлікту ... 24
3.4. Теорія соціального обміну ... 24
3.5. Психоаналітичні теорії ... 25
3.6. Символічний інтеракціонізм ... 25
3.7. Феноменологічна соціологія ... 26
3.8. Неомарксизм ... 26
Висновки ... 27
Література ... 28

 БІЛЬШЕ ПРО РЕФЕРАТ 
"Історія соціології"

Реферат "Історія соціології" виконаний у відповідності до всіх загальноприйнятих вимог до оформлення: шрифт - Times New Roman, розмір - 14 пт і т.д.

Реферат "Історія соціології", як і інші реферати, представлені на цьому сайті, був зроблений на замовлення професійним автором і успішно здавався в одному з ВУЗів України.

Інші реферати з сайту referat.ltd.ua:    Проблема істини в філософії та кримінальному процесі.    Вітаміни.    Історико-культурні фактори розвитку освіти в світі.    Самоаналіз.    Активний відпочинок.    Ранкова гігієнічна гімнастика, її оздоровчий вплив на організм людини.    Вікова динаміка розвитку м'язів.    Ревматоїдний поліартрит. Характерні зміни, методи фізичної реабілітації.   

© 2012-2021  referat.ltd.ua

Курсова робота:

Методологія наукового дослідження документів

Теоретичні засади дослідження методології наукового дослідження документів. Поняття наукового дослідження та методологія дослідження. Фундаментальна, або філософська, методологія. Загальнонаукова методологія. Конкретнонаукова методологія. Методи і техніка дослідження. Методи аналізу узагальнених даних. Особливості традиційного методу аналізу документів. Зміст методу контент-аналізу документів. Методи аналітико-синтетичного опрацювання документів.